יצירת קשר

תקנון ותנאי שימוש - מדיניות פרטיות

אנא קראו תקנון זה בשימת לב עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה:

 

1.    אתר י.ר. גלובל גרופ (הכולל את החברה גלובל פרינטק, יילו פרינט, א.ב. הדפסה או האתר הנ״ל) הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כקטלוג וחנות למדפסות פקסים סורקים טונרים ציוד נלווה למשרד מתן שירותי תיקון למכונות צילום וכן מוצרי דפוס למיניהם האתר מתופעל על ידי חברת גלובל פרינטק המוכרת ומשווקת את הציוד והשירות הנ״ל. כל הזכויות לתכנים המופיעים באתר זה שמורים לחברת גלובל פרינטק.

 

2.    אחריות למוצרים :

 

למוצרי מיכון משרדי, מדפסות וציוד טכנולוגי אשר אינם מתוצרת החברה תצורף תעודת אחריות של היבואן. מובהר בזאת, כי האחריות למוצר תינתן על ידי היבואן ויצרן הציוד על פי ובכפוף לכתב האחריות המצורף למוצר. מוסכם ומובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בשל ובקשר עם השימוש במוצרים אלה, אף אם נרכשו דרכה. מוצרים המיוצרים על ידי החברה ייהנו מאחריות מלאה לשנה מיום הרכישה, בכפוף לשימוש נכון וסביר במוצר. מוצר שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף במוצר זהה חדש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

3. אופן התשלום:

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי (אפשרות לתשלומים בחלק מהמוצרים ביצירת קשר בלבד)

 

הרוכש מתבקש להקיש את פרטיו (שם כתובת טלפון וכו’) וכן את פרטי כרטיס האשראי שלו.

 

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים חברת גלובל פרינטק  השקיעה רבות במערכת חיוב בטוחה מן המתקדמות ביותר.

 

אם בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, הוא יכול ליצור איתנו קשר או להשאיר לנו הודעה באתר. עם קבלת ההודעה אצלנו אנו נתקשר אליכם ונתאם טלפונית את הדרוש. המשלוח יסופק לאחר אישור טלפוני של פרטי ההזמנה.

 

כמו כן, אם אתם מעוניינים לבצע את התשלום באמצעות מזומן ו/או באמצעות שקים – ניתן לעשות כן בתיאום טלפוני איתנו.

 

4. גלובל פרינטק מתחייבת שלא להעביר שום פרט מפרטי הלקוחות לכל צד או גורם כל דהוא וכן להשתמש בפרטי כרטיס אשראי לביצוע תהליך הקניה בלבד מול חברת האשראי.

5. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: ״הלקוח״) מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה,  ומסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חברת גלובל פרינטק ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הקשורות עימה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של גלובל פרינטק על פי תקנון זה. בכל מקרה של תביעה סמכות השיפוט תהה בירושלים על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

6. מי רשאי לקנות באתר:

רשאי לקנות באתר כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף והוא הניתן לסליקה בחברת אשראי בישראל.

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. המוצרים המתכלים הם מוצרים תואמים אלא אם כן צויין אחרת בדף המוצר.

ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת.

 

7.  כל המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי החברה דרך קבע, וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, ותסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר ו/או תינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות. החברה מתחייבת, כי לא תעכב משלוח הזמנה בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. מוצרים חסרים, בתנאי שהם קיימים במלאי היבואן או היצרן, ישלחו ללקוח בנפרד תוך פרק זמן קצר ללא חיוב נוסף בגין המשלוח.

 

8. זכויות:

א. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של החברת ו/או מי מטעמה והיא תהיה רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות עדכונים , קידום מכירות ושיווק.

 

ב. גלובל פרינטק שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו. אין להעתיק תכנים, טקסטים,קבצים,תמונות או כל מה ששייך לאתר. האתר הינו בבעלות מלאה ובלעדית של גלובל פרינטק וכל שימוש בתכניו ללא אישור בכתב מחברת גלובל פרינטק הינה עבירה על החוק.

ג. חברת גלובל פרינטק רשאית לשנות את התקנון מדי פעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

 

9. מבצעים:

במידה וחברת גלובל פרינטק תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, והכל בכפוף לתנאי המבצע ו/או למצוין בדף המוצר. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד. ט.ל.ח.

 

10. החזרת מוצרים:     

א. על הלקוח לוודא לפני פתיחת אריזת המוצר המוזמן כי הוא תואם את הזמנתו ומתאים לצרכיו (להלן: “הבדיקה”).

ב. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שרות לקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה.

ג. מוקד שרות לקוחות יתאם  עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

ד. לא יוחלף מוצר עם אריזה פגומה או מוצר שנעשה בו שימוש.

ה. מוצר סגור באריזתו המקורית ואשר לא נעשה בו שימוש  ניתן להחזיר לפי החוק תוך 14 יום ולקבל בחזרה את כספכם בניקוי 5% כחוק. האישור הסופי לכך יינתן לאחר בדיקת המוצר על ידינו. במקרה של החזרת מוצר יחולו הוצאות המשלוח על הלקוח.

ו. טענות בדבר מוצרים פגומים יש להפנות למוקד שרות הלקוחות של החברה. במידה ומוקד שרות הלקוחות לא יצליח לפתור הבעיה יש להחזיר את המוצר אלינו. במידה ולאחר בדיקה אכן יתברר כי המוצר יצא את שערי החברה פגום וכי המוצר אינו ניתן לתיקון הוא יוחלף במוצר חדש ללא תמורה והמוצר המוחלף יגיע ללקוח על חשבוננו, כל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

10. משלוח:

החברה מבצעת משלוחים לכל רחבי הארץ, באמצעות שליחים של החברה או באמצעות חברת שליחויות חיצונית, לפי בחירתה. ללקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד אספקה יישא בעלות משלוח חדש.

במידה והלקוח רוכש מוצרים בסכום שמתחת למינימום הזמנה שנקבע ע”י גלובל פרינטק אזי הלקוח ישלם דמי מישלוח או לחילופין יגיע למשרדי החברה לאיסוף המוצרים עצמאית.

טופס פתיחת שירות

אנא מלאו את הפרטים הבאים בכדי שנוכל ליצור עמכם קשר בנוגע לפנייתכם